5 Şubat 2009 Perşembe

Trk Dış Politikası

http://www.sam.gov.tr/perceptions/samnotlari/turkdispolitika.pdf ayrıntlı kaynakça

27 Mayıs 1960 ihtilali ile 12 Mart 1971 askeri darbesi arasında kalan dönemde Türk dış Politikasını Kıbrıs sorunu ekseninde analiz eden Dr. Melek M. Fırat Türk dış politikasındaki tavır değişikliğini belgelerle ortaya koyuyor. 1950 'li yılların dış politikasına neden tepki duyuldu? 27 Mayıs sonrasında Türk dış politikası nasıl şekillendi? Türk dış politikasının şekillenmesinde Kıbrıs sorununun rolü ne oldu? Toplumdaki temel siyasi eğilimler Kıbrıs sorununa ve dış politikadaki gelişmelere nasıl tepki gösterdiler? Yazar tüm bu soruların yanıtlarını 50 'lerin tek boyutlu ve ABD merkezli politikalarından 60 'ların çok yönlü dış politikasına geçiş sürecini esas alarak vermeye çalışıyor. Bu çaışma Kıbrıs sorunun yakın tarih, dış politika ve 60 'lı yılların siyasi hareketleri ile ilgilenenler için başvuru kitabı niteliğinde.


Kulturtv.com daki bir kitap ...> Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt, bugüne değin yazılmış en hacimli ve ayrıntılı Türk Dış Politikası kitabıdır... Ama bu iki ciltlik çalışma yalnızca meslekten olanlara, uzmanlara hitap etmiyor. Çünkü onu anlamak için uluslararası ilişkiler eğitimi görmüş olmak gerekmiyor; meraklı bir okur olmak yeterli. Öncelikle, uzmanlık jargonundan kaçınarak, rahat bir dille kaleme alındı. İkincisi, dış politika, toplumsal olaylarla, iç politikayla ve uluslararası gelişmelerle harmanlanmış biçimde ayağı yere bastırılarak anlatıldı. Üçüncüsü, özel bilgi gerektirebilecek bütün terim ve kavramlar metinlerin içinde yer alan küçük "kutu"larda açıklandı. İktisat'tan hukuk'a, sosyoloji'den coğrafya'ya, iç politika'dan siyasal tarih'e, strateji'den ekonomi politik'e, dinler tarihi'ne kadar on dört yan dala yayılan bu kutularıyla ve anlattığı dönemlere ilişkin geniş görsel malzemesiyle bu yapıt, bir "Uluslararası İlişkiler Ansiklopedisi" niteliğinde. Türk dış politikasını, bir resmi görüşe ya da herhangi bir siyasal dogmatizme bağlı kalmadan, bütün boyutlarıyla, bütün verileri ve gerçekliğiyle irdeleyen temel bir başvuru kaynağı sunuyoruz.


Türk Dış Politikası / Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar

Elinizdeki bu cilt, 1919-1980 döneminde Türkiye'nin dış politikasına bütün yönleriyle ışık tutuyor. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve istikrar kazanma mücadelesi, İkinci Dünya Savaşı ve arifesindeki çalkantılı dönem, Soğuk Savaş yıllarının bütün dış politika sorunları, bunun yanında kendi diplomatik ve politik geleneğini yaratan -kah gergin, kah dostane- ikili ilişkiler ayrıntısıyla inceleniyor. Dış politikanın kimi 'mahrem' kalmış, kimi eksik-yanlış aktarılagelmiş birçok çarpıcı olayının ayrıntılarını bu ciltte bulacaksınız.

(Arka Kapak)

http://www.e-tarih.org/soguksavas/?sayfa=1029210.1058045.0.0.0.php&Yunanistan'ın%20NATO'ya%20Dönmesi

kitap önerisi....> Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2006, ss.1-460.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder